تصویر موجود نیست

باران بهرامی

95
1

آلبومهای باران بهرامی

امو باندآروم

امو باند آروم

آهنگهای باران بهرامی

پویا قربانیدیوونگی

پویا قربانی دیوونگی

حمید سماواتلعنتی

حمید سماوات لعنتی

محمود سرحدیستاره

محمود سرحدی ستاره

رسول رضاییدل میبری

رسول رضایی دل میبری

حامد قدمیامشب کجایی

حامد قدمی امشب کجایی

علیرضا خنجریعشق

علیرضا خنجری عشق

فرشاد ضیاییمجنونم

فرشاد ضیایی مجنونم

علی تیرمایهجدیدا

علی تیرمایه جدیدا

محمدرضا خان زادیبیا بریم

محمدرضا خان زادی بیا بریم

مرتضی غلامیکسی چه میدونه

مرتضی غلامی کسی چه میدونه

سعید سوشابزن بارون

سعید سوشا بزن بارون

یاسین غلامیناز نکن

یاسین غلامی ناز نکن

شهریار سمائیگناهم چی بود

شهریار سمائی گناهم چی بود

اشکان تصدیزیر بارون

اشکان تصدی زیر بارون

نیما افشاردیوونه

نیما افشار دیوونه

سعید کشاورزسرت جنگه

سعید کشاورز سرت جنگه

عرفان امیریهمه میدونن

عرفان امیری همه میدونن

آریا عارفبی معرفت

پویا قربانیآروم قلبم

پویا قربانی آروم قلبم

آریا عارفبی معرفت

اریا عارف بی معرفت

هورسا بندعاشق شدم انگار

هورسا بند عاشق شدم انگار

اشکان تصدیدوسم نداشتی

اشکان تصدی دوسم نداشتی

سام احدیخیال تو

سام احدی خیال تو

مهدی رشیدیاز یه جا به بعد

مهدی رشیدی از یه جا به بعد

اشکان تصدیفوق العاده

پویا قربانیاین عشقه

پویا قربانی این عشقه

یاسین غلامیعاشقتم

یاسین غلامی عاشقتم

علی تیرمایهعلاقه

علی تیرمایه علاقه

مهدی خزاییبی معرفت

مهدی خزایی بی معرفت

سعید عبدالملکیبرو

سعید عبدالملکی برو

احسان کریمیدنیا تو مشتمه

احسان کریمی دنیا تو مشتمه

یاسین غلامیخیالاتی

یاسین غلامی خیالاتی

جواد بیاتیعشق همیشگی

جواد بیاتی عشق همیشگی

مهدی جلیلیتورو میخوام

مهدی جلیلی تورو میخوام

محمد مهدی نریمانیهیشکی نیست

محمد مهدی نریمانی هیشکی نیست

اشکان تصدیخاطره هات

اشکان تصدی خاطره هات

آریا عارفبدون تو حالم بده

آریا عارف بدون تو حالم بده

شانیکوتولدم مبارک

شانیکو تولدم مبارک

وحید حجتیاگه قول بدی

وحید حجتی اگه قول بدی

مهدی جلیلیتورو میخام

مهدی جلیلی تورو میخام

مصطفی شاکرینفسم رفت

مصطفی شاکری نفسم رفت

جواد نشاطیآرامشم

جواد نشاطی آرامشم

یاسین غلامیاین دل دیوونه

یاسین غلامی این دل دیوونه

سعید زاهدیعشق واقعی

سعید زاهدی عشق واقعی

علی تیرمایهعشقم

علی تیرمایه عشقم

سعید سوشااین آخرین باره

سعید سوشا این آخرین باره

مهدی رشیدیبرگرد

مهدی رشیدی برگرد

هادی جاویدرویا

هادی جاوید رویا

مرتضی احمدیدلیل زندگی

مرتضی احمدی دلیل زندگی

جواد بیاتیوابسته

جواد بیاتی وابسته

اشکان تصدیمال خود من باش

اشکان تصدی مال خود من باش

یاشار آذریانباور کن

یاشار آذریان باور کن

اشکان تصدیآرامش

اشکان تصدی آرامش

دانیال داروییبارون

دانیال دارویی بارون

هادی اسکندریامشب

هادی اسکندری امشب

جواد نشاطیدیوونه

جواد نشاطی دیوونه

اشکان تصدیفراموشم نمیشی

اشکان تصدی فراموشم نمیشی

امیر کاظمیهمه چی رواله

امیر کاظمی همه چی رواله

دانیال دارویینرو

دانیال دارویی نرو

علیرضا آهنگیدلخوشی

علیرضا آهنگی دلخوشی

اشکان تصدیآره عشقم

اشکان تصدی آره عشقم

دانیال داروییمگه میشه

دانیال دارویی مگه میشه

اشکان تصدیدیوونه

اشکان تصدی دیوونه

ریبار باندپایه ثابت

ریبار باند پایه ثابت

مسعود جلالیکاشکی کنارم بودی

مسعود جلالی کاشکی کنارم بودی

اشکان تصدیباورم کن

اشکان تصدی باورم کن

دانیال داروییتو کی بودی

دانیال دارویی تو کی بودی

امو باندسخت بود

امو باند سخت بود

امیر کاظمیسخته برام

امیر کاظمی سخته برام

رضا خلیل زادهبرگرد عشقم

رضا خلیل زاده برگرد عشقم

مسعود جلالیپاییز دلگیر

مسعود جلالی پاییز دلگیر

آریا مرادیدیگه بسه

آریا مرادی دیگه بسه

امو باندنموند و رفت

امو باند نموند و رفت

محمد شفیعیچشمای خیس

محمد شفیعی چشمای خیس

احسان کریمیلایق عشق

احسان کریمی لایق عشق

علی صدیقنفهمیدی

علی صدیق نفهمیدی

امو باندبهترين اتفاق

امو باند بهترين اتفاق

محمد دبرزنینگاه اول

محمد دبرزنی نگاه اول

مسعود جلالیعشق یک طرفه

مسعود جلالی عشق یک طرفه

علی صدیق و وحید دندیدلم گرفته

وحید دندی دلم گرفته

ندیمچشمای من

ندیم چشمای من

امو باندحال دل من

امو باندپاییز

امو باندبیا برگرد

امو باند بیا برگرد

امو باندجاده خیس

امو باند جاده خیس

امو باندشک

امو باند شک

امو باندآروم

امو باند آروم

امو بانددوباره

امو باند دوباره

امو باندسرد شدی

امو باند سرد شدی

امو بانددوست دارم

امو باند دوست دارم

امو بانددنیامو

امو باند دنیامو

امو باندعزیزم

امو باند عزیزم

امو باندتو رو می خوام

امو باند تو رو می خوام

امو باندتنهایی

امو باند تنهایی

امو باندنفس نفس

امو باند نفس نفس