تصویر هنرمند موجود نیست

پرویز پرستویی

2
1

آلبومهای پرویز پرستویی

ناصر عبداللهی و پرویز پرستوییدوستت دارم

ناصر عبداللهی دوستت دارم

آهنگ های پرویز پرستویی

سالار عقیلی و فاضل جمشیدی و پرویز پرستوییهمدم

سالار عقیلی همدم

پرویز پرستوییاین صدای منه

این صدای منه پرویز پرستویی