تصویر هنرمند موجود نیست

وقار صدا

13

آهنگ های وقار صدا

وقار صدایاغ ای یاغیش

دانلود آهنگ ترکی یاغ ای یاغیش از وقار صدا

وقار صداسن آواره من آواره

وقار صدا سن آواره من آواره

وقار صداظالم

vuqar seda 150x150 - دانلود آهنگ وقار صدا ظالم

وقار صداسلام اولسون

وقار صدا سلام اولسون

وقار صداگدجم بورالاردان

وقار صدا اوزولمه سن

وقار صدایوخسا یوخ

وقار صدا اوزولمه سن

وقار صدااوده قال

وقار صدا اوده قال

وقار صدااوزولمه سن

وقار صدا اوزولمه سن

وقار صدااو گلمدی

وقار صدا او گلمدی

وقار صداعزیزیم

وقار صدا عزیزیم

وقار صدامن یتیمه دیمه

وقار صدا من یتیمه دیمه

وقار صدااو منم

وقار صدا او منم

وقار صدافرلانیم باشوا

وقار صدا فرلانیم باشوا