تصویر هنرمند موجود نیست

مرتضی پاشایی

78
3

آلبومهای مرتضی پاشایی

مرتضی پاشاییاسمش عشقه

مرتضی پاشایی اسمش عشقه

مرتضی پاشایییکی هست

مرتضی پاشایی – یکی هست

مرتضی پاشاییگل بیتا

مرتضی پاشایی – گل بیتا

آهنگ های مرتضی پاشایی

مرتضی پاشاییعاشقتم

مرتضی پاشایی عاشقتم

مرتضی پاشاییفراموش کردی

مرتضی پاشایی فراموش کردی

مرتضی پاشاییاز تو چه پنهون

مرتضی پاشایی از تو چه پنهون

مرتضی پاشاییاونی که جای منه

مرتضی پاشایی اونی که جای منه

مرتضی پاشاییاز آسمونی

مرتضی پاشایی از آسمونی

مرتضی پاشاییگله دارم

مرتضی پاشایی گله دارم

مرتضی پاشاییدنبال توام

مرتضی پاشایی دنبال توام

مرتضی پاشاییبرات مینویسم

مرتضی پاشایی برات مینویسم

مرتضی پاشایینمیدونی

مرتضی پاشایی نمیدونی

مرتضی پاشایینگو

مرتضی پاشایی نگو

مرتضی پاشاییفراموشم کن

مرتضی پاشایی فراموشم کن

مرتضی پاشاییعشق جنجالی

مرتضی پاشایی عشق جنجالی

مرتضی پاشاییبهم زمان بده

مرتضی پاشایی بهم زمان بده

مرتضی پاشایینفس بکش

مرتضی پاشایی نفس بکش

مرتضی پاشاییهمسفر

مرتضی پاشایی همسفر

مرتضی پاشاییانتظار

مرتضی پاشایی انتظار

مرتضی پاشاییگریه نکن

مرتضی پاشایی گریه نکن

سینا سرلک و مرتضی پاشاییحسرت

سینا سرلک و مرتضی پاشایی حسرت

مرتضی پاشایینفسمی

مرتضی پاشایی نفسمی

مرتضی پاشاییحسرت

مرتضی پاشایی حسرت

مرتضی پاشاییبغض ترانه

مرتضی پاشایی بغض ترانه

رضا صوفی و مرتضی پاشاییاشتباهی

مرتضی پاشایی و رضا صوفی اشتباهی

رضا صادقی و سامان جلیلی و سعید شهروز و محمد علیزاده و محمدرضا هدایتی و مرتضی پاشایی و مهدی یراحی و پیام عزیزیفصل بهار 3

آهنگ گروهی فصل بهار ۳

مرتضی پاشاییدوست دارم

مرتضی پاشایی دوست دارم

مرتضی پاشایییه روز خوب

مرتضی پاشاییغیر ممکن

g

مرتضی پاشاییخداحافظی

مرتضی پاشایی خداحافظی

مرتضی پاشاییحالا وقتشه

مرتضی پاشایی حالا وقتشه

مرتضی پاشایییادم باشی

مرتضی پاشایی یادم باشی

مرتضی پاشاییپیشم بمون

مرتضی پاشایی پیشم بمون

مرتضی پاشاییکجایی

مرتضی پاشایی کجایی

مرتضی پاشایی و نادر علی رحیمیاشک تنهایی

مرتضی پاشایی و نادر علی رحیمی اشک تنهایی

محسن صفرپور و مرتضی پاشاییدوست دارم

مرتضی پاشایی و محسن صفرپور دوست دارم

بهرام قشون و مرتضی پاشاییپروانه

مرتضی پاشایی و بهرام قشون پروانه

مرتضی پاشاییخزون

مرتضی پاشایی خزون

مرتضی پاشاییتو دوری و دستای من

مرتضی پاشایی تو دوری و دستای من

مرتضی پاشاییابریشم موهات

مرتضی پاشایی ابریشم موهات

محمد نجفی و مرتضی پاشاییسرتو برنگردونی

مرتضی پاشایی و محمد نجفی سرتو برنگردونی

مرتضی پاشاییمهمون

مرتضی پاشایی مهمون

امید عامری و مرتضی پاشاییمن و تو

مرتضی پاشایی و امید عامری من و تو

مرتضی پاشاییشاید بپرسی از خودت

مرتضی پاشایی شاید بپرسی از خودت

مرتضی پاشاییتو رفتی

مرتضی پاشایی تو رفتی

مرتضی پاشاییشاید بپرسی از خودت

مرتضی پاشایی شاید بپرسی از خودت

مرتضی پاشاییتو راست میگی

مرتضی پاشایی تو راست میگی

مرتضی پاشاییبرای ناصر

مرتضی پاشایی برای ناصر

مرتضی پاشاییقلبم رو تکراره

مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره

مرتضی پاشاییچند روز

مرتضی پاشایی چند روز

مرتضی پاشاییتو فکرتم

مرتضی پاشایی تو فکرتم

مرتضی پاشاییبه گوشت می رسه

مرتضی پاشایی به گوشت می رسه

مرتضی پاشاییچطور دلت اومد بری

مرتضی پاشایی چطور دلت اومد بری

مرتضی پاشاییروزهای سخت

مرتضی پاشایی روزهای سخت

مرتضی پاشاییتقصیر

مرتضی پاشایی تقصیر

مرتضی پاشایینگرانی منی

مرتضی پاشایی نگرانی منی

مرتضی پاشایییادته

مرتضی پاشایی یادته

رضا صادقی و سعید شهروز و محمد علیزاده و مرتضی پاشایی و مهدی یراحیفصل بهار

آهنگ گروهی فصل بهار

محمدرضا گلزار و مرتضی پاشاییروز برفی

مرتضی پاشایی و محمدرضا گلزار روز برفی

مرتضی پاشاییمن اونیم که

مرتضی پاشایی من اونیم که

مرتضی پاشاییعصر پاییزی

مرتضی پاشایی عصر پاییزی

مرتضی پاشاییبغض

مرتضی پاشایی بغض

مرتضی پاشاییستایش

مرتضی پاشایی ستایش

مرتضی پاشاییبه گوشت میرسه (ورژن جدید )

مرتضی پاشایی به گوشت میرسه (ورژن جدید )

مرتضی پاشاییقسم

مرتضی پاشایی قسم

مرتضی پاشاییجاده یک طرفه

مرتضی پاشایی جاده یک طرفه

مرتضی پاشایینفس

مرتضی پاشایی نفس

مرتضی پاشاییماه من

مرتضی پاشایی ماه من

مرتضی پاشایییکی هست

مرتضی پاشایی یکی هست

مرتضی پاشاییدروغ دوست داشتنی

مرتضی پاشایی دروغ دوست داشتنی

مرتضی پاشاییدل من دل تو

مرتضی پاشایی دل من دل تو

مرتضی پاشاییمثل شیشه

مرتضی پاشایی مثل شیشه

مرتضی پاشاییستایش

مرتضی پاشایی ستایش

مرتضی پاشاییمی خوام بگم

مرتضی پاشایی می خوام بگم

مرتضی پاشاییگریه کن

مرتضی پاشایی گریه کن

مرتضی پاشاییچشمای من

مرتضی پاشایی چشمای من

مرتضی پاشاییعشق من

مرتضی پاشایی عشق من

مرتضی پاشاییمنو ببخش

مرتضی پاشایی منو ببخش

مرتضی پاشاییزیادی

مرتضی پاشایی زیادی

مرتضی پاشاییبذار بگم

مرتضی پاشایی بذار بگم

مرتضی پاشاییمیمیرم

مرتضی پاشایی میمیرم