تصویر هنرمند موجود نیست

فریدون آسرایی

87
6

آلبومهای فریدون آسرایی

فریدون آسراییخاطرات گمشده

فریدون آسرایی خاطرات گمشده

فریدون آسراییریمیکس

فریدون آسرایی ریمیکس

فریدون آسراییاز تو دورم

فریدون آسرایی از تو دورم

فریدون آسراییغریبه

فریدون آسرایی غریبه

فریدون آسراییاولین سلام

فریدون آسرایی اولین سلام

فریدون آسراییسرگذشت

فریدون آسرایی سرگذشت

آهنگ های فریدون آسرایی

فریدون آسراییترس تنهایی

فریدون آسرایی ترس تنهایی

فریدون آسراییاصلا

فریدون آسرایی اصلا

فریدون آسراییدردسرهای شیرین

فریدون آسرایی دردسرهای شیرین

فرشید رئوفی و فریدون آسراییداشلی قالا

فریدون آسرایی داشلی قالا

فریدون آسراییمه

دانلود آهنگ تیتراژ پایانی کلبه ای در مه از فریدون آسرایی

فریدون آسراییدنیا بدون تو

فریدون آسرایی دنیا بدون تو

فریدون آسراییدنیا بدون تو

Fereydoun Asraei Jome Bi Shanbe 150x150 - دانلود آهنگ دنیا بدون تو از فریدون آسرایی

فریدون آسراییمه

fereydoun asraei meh 2021 06 08 20 56 39 150x150 - دانلود آهنگ مه از فریدون آسرایی

فریدون آسراییمه

فریدون آسرایی مه

فریدون آسراییآی لیلی

فریدون آسرایی آی لیلی

فریدون آسراییهم بازی

فریدون آسراییحسرت

فریدون آسرایی حسرت

فریدون آسراییجمعه بی شنبه

فریدون آسرایی جمعه بی شنبه

فریدون آسراییعاشق شدم

فریدون آسرایی عاشق شدم

فریدون آسراییشور عاشقانه

فریدون آسرایی شور عاشقانه

فریدون آسراییآهای خوشگل عاشق (ریمیکس)

فریدون آسرایی آهای خوشگل عاشق

فریدون آسراییشب روشن

فریدون آسراییای عشق

دانلود آهنگ فریدون آسرایی ای عشق

فریدون آسراییمرهم

فریدون آسرایی مرهم

فریدون آسراییدوستت دارم

فریدون آسرایی دوستت دارم

فریدون آسراییآرزوم اینه

فریدون آسرایی آرزوم اینه

فریدون آسراییاتفاقی نیست

فریدون آسرایی اتفاقی نیست

فریدون آسراییچقدر خوبه (ریمیکس)

فریدون آسرایی چقد خوبه

فریدون آسراییصبر و قرارم

فریدون آسرایی صبر و قرارم

فریدون آسراییتازگیا

فریدون آسرایی تازگیا

فریدون آسراییوقتشه (ریمیکس)

فریدون آسرایی وقتشه

فریدون آسراییوقتشه

فریدون آسرایی وقتشه

فریدون آسراییگیسو

فریدون آسراییپشت شیشه دنیا

فریدون آسرایی پشت شیشه دنیا

فریدون آسراییچقدر خوبه

فریدون آسرایی چقدر خوبه

فریدون آسرایی و مانی رهنماروزای روشن

فریدون آسرایی و مانی رهنما روزای روشن

فرزاد فرزین و فریدون آسراییکمک کن

فریدون آسراییفصل عشق

فریدون آسرایی فصل عشق

فریدون آسراییحال منو عوض کنید

فریدون آسرایی حال منو عوض کنید

فریدون آسراییعاشقانه

فریدون آسرایی عاشقانه

فریدون آسراییسنگدل

فریدون آسراییمستی

فریدون آسرایی مستی

فریدون آسراییخداحافظ تهران

فریدون آسرایی خداحافظ تهران

فریدون آسرایینا تموم

فریدون آسرایی نا تموم

فریدون آسراییبگو که عاشق منی

فریدون آسرایی بگو که عاشق منی

فریدون آسراییکجایی تو

فریدون آسرایی کجایی تو

فریدون آسراییدلتنگیام

فریدون آسرایی دلتنگیام

فریدون آسراییگریه میکنم برات

فریدون آسرایی گریه میکنم برات

فریدون آسراییاز اول

فریدون آسرایی از اول

فریدون آسراییداره بارون میاد

فریدون آسرایی داره بارون میاد

فریدون آسراییدوباره

فریدون آسرایی دوباره

فریدون آسراییحالت چطوره

فریدون آسرایی حالت چطوره

فریدون آسراییچشمات مال منه

فریدون با نام چشمات مال منه

فریدون آسراییببخشید

da5a74a608699db

آرمین 2AFM و فریدون آسرایینیستی

آرمین ۲AFM و فریدون آسرایی نیستی

فریدون آسراییاحساس عاشقی

فریدون آسرایی احساس عاشقی

فریدون آسراییای کاش

فریدون آسرایی ای کاش

فریدون آسراییتو به داد من برس

فریدون آسرایی تو به داد من برس

فریدون آسراییتسکین

فریدون آسرایی تسکین

فریدون آسراییعاشقم هنوز

فریدون آسرایی عاشقم هنوز

فریدون آسراییساز بارون

فریدون آسرایی ساز بارون

فریدون آسرایییه وقتایی

فریدون آسرایی یه وقتایی

فریدون آسراییچقد خوبه

فریدون آسرایی چقد خوبه

فریدون آسراییگل گندم

فریدون آسرایی گل گندم

فریدون آسراییگل گندم

فریدون آسرایی گل گندم

فریدون آسراییمیسوزم آتیشم

فریدون آسرایی میسوزم آتیشم

فریدون آسراییتصویر

فریدون آسرایی تصویر

فریدون آسراییچه حالی داری

فریدون آسرایی چه حالی داری

فریدون آسرایی و محمد علیزادهسلام

محمد علیزاده و فریدون اسرایی سلام

فریدون آسراییدلم گرفته

فریدون آسرایی دلم گرفته

فریدون آسراییدوباره

فریدون آسرایی دوباره

فریدون آسراییعزیز جان

فریدون آسرایی عزیز جان

فریدون آسراییخاک تشنه

فریدون آسرایی خاک تشنه

فریدون آسراییسه دنگ سه دنگ

فریدون آسرایی سه دنگ سه دنگ

فریدون آسراییشهید آرامش ( ورژن جدید )

فریدون آسرایی شهید آرامش ( ورژن جدید )

فریدون آسراییستایش

فریدون آسرایی ستایش

فریدون آسراییزلال

فریدون آسرایی زلال

فریدون آسرایی و پویان و یاسر محمودیچه حالی داری

یاسر محمودی و پویان و فریدون آسرایی چه حالی داری

فریدون آسراییشهید آرامش

فریدون آسرایی شهید آرامش

فریدون آسرایینمی دونی

فریدون آسرایی نمی دونی

فریدون آسرایییکی بود یکی نبود

فریدون آسرایی یکی بود یکی نبود

فریدون آسراییتو نیستی

فریدون آسرایی تو نیستی

فریدون آسراییسلام ( ورژن جدید )

فریدون آسرایی سلام ( ورژن جدید )

فریدون آسراییخداحافظ نگو

فریدون آسرایی خداحافظ نگو

فریدون آسراییزبان آتش

فریدون آسرایی زبان آتش

فریدون آسراییآدما

فریدون آسرایی آدما

فریدون آسرایینان و ماه

فریدون آسرایی نان و ماه

فریدون آسراییبی تو نفس ندارم

فریدون آسرایی بی تو نفس ندارم

فریدون آسراییباغ شیشه ای

فریدون آسرایی باغ شیشه ای

فریدون آسراییتو رو می بخشم

فریدون آسرایی تو رو می بخشم

فریدون آسراییخداحافظ

فریدون آسرایی خداحافظ

فریدون آسراییآینه

فریدون آسرایی آینه