تصویر هنرمند موجود نیست

عماد طالب زاده

70
1

آلبومهای عماد طالب زاده

عماد طالب زادهرد دادی (ریمیکس)

عماد طالب زاده رد دادی

آهنگهای عماد طالب زاده

عماد طالب زادهبی معرفت

عماد طالب زاده دوسِت دارم

عماد طالب زادهواست میره دلم

عماد طالب زاده واست میره دلم

عماد طالب زادهچشمان بادامی

عماد طالب زاده چشمان بادامی

عماد طالب زادهعاشقت میشم

عماد طالب زاده عاشقت میشم

عماد طالب زادهمنو عاشقم کرد

عماد طالب زاده منو عاشقم کرد

عماد طالب زادهرابطه

عماد طالب زاده

عماد طالب زادهمغرور

عماد طالب زاده مغرور

عماد طالب زادهبزن به بیخیالی

عماد طالب زاده بزن به بیخیالی

عماد طالب زادهدلمو

عماد طالب زاده

عماد طالب زادهحالمو نمیفهمه

عماد طالب زاده حالمو نمیفهمه

عماد طالب زادهدیر اومدی بازم (ورژن سلو)

عماد طالب زاده دیر اومدی بازم (ورژن سلو)

عماد طالب زادهنیستمت دیگه

عماد طالب زاده به سوی تو (اجرای زنده)

عماد طالب زادهحواست هست (ریمیکس)

عماد طالب زاده حواست هست

عماد طالب زادهدیر اومدی بازم

عماد طالب زاده دیر اومدی بازم

عماد طالب زادهدوس دارمت که

عماد طالب زاده دوس دارمت که

عماد طالب زادهیار دُردونه

عماد طالب زاده یار دُردونه

حجت اشرف زاده و عماد طالب زادهعشق دلم

حجت اشرف زاده و عماد طالب زاده عشق دلم

عماد طالب زادهکجایی

عماد طالب زاده کجایی

عماد طالب زادهقید تورو زدم

عماد طالب زاده به سوی تو (اجرای زنده)

عماد طالب زادهدیگه برو

عماد طالب زاده دیگه برو

عماد طالب زادهدیگه برو

عماد طالب زاده دیگه برو

عماد طالب زادهدلم تنگ شده

عماد طالب زاده به سوی تو (اجرای زنده)

عماد طالب زادهعشق منی

عماد طالب زاده به سوی تو (اجرای زنده)

عماد طالب زادهانتظار

عماد طالب زاده انتظار

عماد طالب زادهقدم میزنم

عماد طالب زاده قدم میزنم

عماد طالب زادهرد دادی

عماد طالب زاده رد دادی

عماد طالب زادهبه جون دوتامون

عماد طالب زادهبه سوی تو (اجرای زنده)

عماد طالب زاده به سوی تو (اجرای زنده)

عماد طالب زادهبه موقع رسیدی

عماد طالب زادهمرد

عماد طالب زاده

عماد طالب زادهنامحدود

عماد طالب زاده نامحدود

عماد طالب زادهشهید زنده

عماد طالب زاده – شهید زنده

عماد طالب زادهبی خوابی

Emad Talebzadeh – Bi Khabi

عماد طالب زاده و پژواک انتظاریبا همون بمون (ریمیکس)

عماد طالب زاده و پژواک انتظاری با همون بمون

عماد طالب زادهبی نظیر

عماد طالب زاده بی نظیر

عماد طالب زادهیه دروغ

عماد طالب زاده یه دروغ

عماد طالب زادهپرسه

عماد طالب زاده پرسه

عماد طالب زادهپرسه

عماد طالب زاده پرسه

عماد طالب زادهخاص

عماد طالب زاده خاص

عماد طالب زادهبنفش

عماد طالب زاده بنفش

عماد طالب زادهاعتراف

عماد طالب زاده اعتراف

عماد طالب زادهبیزارم

عماد طالب زاده بیزارم

عماد طالب زادهحس عاشقی

عماد طالب زاده حس عاشقی

عماد طالب زادهمیخوامت

عماد طالب زاده میخوامت

عماد طالب زادهتنهایی

عماد طالب زاده تنهایی

عماد طالب زادهحراسون

عماد طالب زاده حراسون

عماد طالب زادهتسلیم شو

عماد طالب زاده تسلیم شو

عماد طالب زادهخواب بلند

عماد طالب زاده خواب بلند

عماد طالب زادهعاشقت شدم (ریمیکس)

عماد طالب زاده عاشقت شدم

عماد طالب زادهعاشقت شدم

عماد طالب زاده عاشقت شدم

عماد طالب زادهای کاش

عماد طالب زادهخیال تو

عماد طالب زاده خیال تو

سالار قاضیان و عماد طالب زادهکنارت باشم

عماد طالب زاده و سالار قاضیان کنارت باشم

عماد طالب زادهیه عالمه

عماد طالب زاده یه عالمه

حمید طالب زاده و عماد طالب زادهآروم آروم

عماد طالب زاده و حمید طالب زاده آروم آروم

عماد طالب زادههواتو کردم

عماد طالب زاده هواتو کردم

باراد و عماد طالب زادهعزیزم

عماد طالب زاده و باراد عزیزم

عماد طالب زادههمه دنیامی

عماد طالب زاده همه دنیامی

سالار قاضیان و عماد طالب زادهآخرین شب

عماد طالب زاده و سالار قاضیان آخرین شب

عماد طالب زادهحواست هست

عماد طالب زاده حواست هست

عماد طالب زادهامشب

عماد طالب زاده امشب

عماد طالب زادهدوسِت دارم

عماد طالب زاده دوسِت دارم

عماد طالب زاده و میلاد بارانبوی عیدی (ریمیکس)

عماد طالب زاده و میلاد باران بوی عیدی

عماد طالب زادهعلاقه

عماد طالب زاده علاقه

عماد طالب زادهاگه نبینمت

عماد طالب زاده اگه نبینمت

احمد سعیدی و عماد طالب زادهزندگی رو با تو میخوام

احمد سعیدی و عماد طالب زاده زندگی رو با تو میخوام

عماد طالب زادهیادت میاد

عماد طالب زاده یادت میاد

عماد طالب زادهبیا عشقم

عماد طالب زاده بیا عشقم

عماد طالب زادهناجي

عماد طالب زاده ناجی

حمید طالب زاده و عماد طالب زادهاگه یه عاشق

عماد طالب زاده و حمید طالب زاده اگه یه عاشق