تصویر هنرمند موجود نیست

علی یاسینی

40

آهنگ های علی یاسینی

علی یاسینیخاکم میکشم بیرون ریشمو

Ali Yasini 150x150 - دانلود آهنگ اون که نبودم تا دیروز میشمو از خاکم میکشم بیرون ریشمو از علی یاسینی

علی یاسینیمنو برگردون

ali yasini divar 2021 03 11 20 56 40 1 150x150 - دانلود آهنگ علی یاسینی منو برگردون

علی یاسینیدیوار

دیوار از علی یاسینی

علی یاسینی الکی

serfsfd 150x150 - دانلود آهنگ بگو چی بهتر از اینه لای موهای تو من گم شم از علی یاسینی

علی یاسینیافسردگی

143 150x150 - دانلود آهنگ افسردگی از علی یاسینی

علی یاسینیچراغونی

علی یاسینی چراغونی

علی یاسینیتبر

ali yasini tabar 150x150 - دانلود آهنگ علی یاسینی تبر

علی یاسینیجنگ (اجرای زنده)

علی یاسینی جنگ (اجرای زنده)

علی یاسینیدورترین نزدیک

علی یاسینی دورترین نزدیک

علی یاسینینقاب

علی یاسینی

علی یاسینیماه قشنگم

علی یاسینی ماه قشنگم

علی یاسینیاسم تو چی داره

علی یاسینی اسم تو چی داره

علی یاسینیدیوونه مغرور

علی یاسینی دیوونه مغرور

علی یاسینیپرواز

علی یاسینی پرواز

علی یاسینیهر جای شهر

علی یاسینی هر جای شهر

علی یاسینیدوست دارم

علی یاسینی دوست دارم

علی یاسینیبرگرد

علی یاسینی برگرد

علی یاسینیاین روزا

علی یاسینی این روزا

علی یاسینیانگار نه انگار

علی یاسینی انگار نه انگار

علی یاسینیازم دور شین

علی یاسینی ازم دور شین

علی یاسینیجنگ

علی یاسینی جنگ

علی یاسینیاگه جنگ بشه

علی یاسینی

شهاب مظفری و علی یاسینیوای وای

شهاب مظفری و علی یاسینی وای وای

علی یاسینینترس

علی یاسینی نترس

علی یاسینیاگه به من بود

علی یاسینی اگه به من بود

علی یاسینیراه بیا

علی یاسینی راه بیا

علی یاسینیدختر بی رحم

علی یاسینی تو دیوونه بودی

علی یاسینییه ثانیه

علی یاسینی یه ثانیه

علی یاسینیبه چی زل میزنی

علی یاسینی به چی زل میزنی

علی یاسینیبعد تو

علی یاسینی بعد تو

علی یاسینیخنده هامو دوست داشت

علی یاسینی خنده هامو دوست داشت

علی یاسینیتو دیوونه بودی

علی یاسینی تو دیوونه بودی

علی یاسینینزدیکم نشو

علی یاسینی نزدیکم نشو

علی یاسینینموندی پیشش

علی یاسینی نموندی پیشش

علی یاسینییادت نره

علی یاسینی یادت نره

علی یاسینیتهران

علی یاسینی تهران

علی یاسینیتلخ

علی یاسینی تلخ

علی یاسینیکجایی

علی یاسینی کجایی

علی یاسینیمیخندم

علی یاسینی میخندم

علی یاسینیزود برگرد

علی یاسینی زود برگرد