تصویر هنرمند موجود نیست

سرود های انقلابی

92

آهنگ های سرود های انقلابی

ستمگر

سرود انقلابی دوره ی ایثار و کار

ژاله خون شد

سرود انقلابی ژاله خون شد

ایرانی به هم زن بساط بت پرستی

سرود ایرانی به هم زن بساط بت پرستی

خدا یکی و ایمان یکی

سرود انقلابی صبح پیروزی

الم نشرح لک صدرک

سرود انقلابی آزاده مردی

باز آمدید

نبودی با ما ببینی

بزن فریاد سرخی

بزن فریاد سرخی

اتحاد

تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند

مرز عشق ایران

سرود انقلابی کاروان شهید

ای سرباز ایرانی

سرود انقلابی ای سرباز ایرانی

سپیده (01)

سرود انقلابی نصر من الله

ای ارتش

ای ارتش

سلاح بر گیرید

سرود انقلابی الله اکبر

ایران ایران مهد عشق و وادی خوبان

سرود انقلابی من ایرانیم آرمانم شهادت

بابا خون داد

سرود انقلابی گاه سفر شد

ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی

سرود انقلابی چون آیی بر بالین من

افق

سرود انقلابی برادر

گاه سفر شد

سرود انقلابی گاه سفر شد

مژده ظفر

سرود انقلابی دشمن

شهید ای فروغ حق

سرود انقلابی برادر

پیر ما را بوی پیراهن گرفت

سرود انقلابی حرف امام

الله اکبر خمینی رهبر

سرود انقلابی کاروان شهید

ایرانیم با حماسه هم زادم

سرود انقلابی ملت پناه ارتش ارتش برای ملت

ای برزگر ای کارگر

هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی

ما از برای حفظ دین می جنگیم

سرود انقلابی از این انقلاب

تو قبله ی خلقی

سرود انقلابی بخوان هم وطن

بگو یا الله

بگو یا الله

شهید راه تو افتخار

سرود انقلابی ای ایران ای آذر ایزد نشان

شب است و چهره ی میهن سیاه

سرود انقلابی همپای سفر

17 شهریور

سرود انقلابی از غم دل

تیغ باید خون فشاند

سرود انقلابی همپای سفر

خدایا خدایا

سرود انقلابی ای سرباز ایرانی

ایثار

سرود انقلابی ارمغان

ایران در راه ظفر

ایران در راه ظفر

مزن تو آتش غربی به قلب سنت ایرانی

سرود انقلابی دیده بگشای ای برادر

روح شجاعت درس آزادی (طرح امام)

ایران در راه ظفر

اینک در بهار آزادی

سرود انقلابی انقلاب

یار دبستانی من

سرود انقلابی دشمن

نیشتمان

بزن فریاد سرخی

سپیده (02)

سرود انقلابی نصر من الله

تو را به خون شهیدان

سرود انقلابی برخیزید

مرحبا بر این پیک خوش خبر

بگو یا الله

خوش آمدی به ایران

سرود انقلابی کاروان شهید

شهیدان

سرود انقلابی همرزم

من وارث

سرود انقلابی همرزم

بسیج بسیج به پیش

سرود ایرانی به هم زن بساط بت پرستی

ای ایران ای آذر ایزد نشان

سرود انقلابی ای ایران ای آذر ایزد نشان

دیده بگشای ای برادر

سرود انقلابی دیده بگشای ای برادر

بت شکنی بت شکنی خمینی

بت شکنی بت شکنی خمینی

به پیش به پیش ای دلاوران

به پیش به پیش ای دلاوران

آزادگان مژده

آزادگان مژده

عاشقان سر مست

عاشقان سر مست

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

الله الله الله مرد مسلمان

سرود انقلابی الله الله الله مرد مسلمان

سپیده اولین بهار

سپیده اولین بهار

خلبانان ملوانان

سرود انقلابی خلبانان ملوانان

همپای جلودار

همپای جلودار

گلزار وطن

با آمدنت بهار دل پیدا شد

تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند

تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند

هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی

هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی

نبودی با ما ببینی

نبودی با ما ببینی

من ایرانیم آرمانم شهادت

سرود انقلابی من ایرانیم آرمانم شهادت

خرمشهر ای شهر شهیدان

خرمشهر ای شهر شهیدان

نصر من الله

سرود انقلابی نصر من الله

ملت پناه ارتش ارتش برای ملت

سرود انقلابی ملت پناه ارتش ارتش برای ملت

الله اکبر

سرود انقلابی الله اکبر

تو ای طلیعه ی سحر

سرود انقلابی تو ای طلیعه ی سحر

پیرو خط امام

سرود انقلابی پیرو خط امام

حرف امام

سرود انقلابی حرف امام

همرزم

سرود انقلابی همرزم

رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم

سرود انقلابی رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم

انقلاب

سرود انقلابی انقلاب

دشمن

سرود انقلابی دشمن

دوره ی ایثار و کار

سرود انقلابی دوره ی ایثار و کار

چون آیی بر بالین من

سرود انقلابی چون آیی بر بالین من

بخوان هم وطن

سرود انقلابی بخوان هم وطن

برخیزید

سرود انقلابی برخیزید

برادر

سرود انقلابی برادر

آزاده مردی

سرود انقلابی آزاده مردی

از این انقلاب

سرود انقلابی از این انقلاب

از غم دل

سرود انقلابی از غم دل

آرمانم شهادت

آرمانم شهادت

ارمغان

سرود انقلابی ارمغان

مسلمانان به پا خیزید

مسلمانان به پا خیزید

22 بهمن

سرود انقلابی 22 بهمن روز از خود گذشتن

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

سرود انقلابی الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

آهنگساز محمدعلی ابرآویزبوی گل و سوسن و یاسمن آید

سرود انقلابی بوی گل و سوسن و یاسمن آید

آهنگساز کرامت‌ الله دانشیانبهاران خجسته باد

سرود انقلابی بهاران خجسته باد

آهنگساز جهانبخش پازوکی و مجتبی میرزادهبه لاله در خون خفته

سرود انقلابی به لاله در خون خفته

آهنگساز حمید بهبودبهمن خونین جاویدان

سرود انقلابی بهمن خونین جاویدان

آهنگساز حمید شاهنگیانخمینی ای امام

سرور انقلابی خمینی ای امام