تصویر هنرمند موجود نیست

بیژن جوینده

9

آهنگ های بیژن جوینده

بیژن جویندهدلگیرم

Bijan Jouyandeh 1 150x150 - دانلود آهنگ دلگیرم از بیژن جوینده

بیژن جویندهجنگیدم

بیژن جوینده جنگیدم

بیژن جویندهمعما

بیژن جوینده معما

بیژن جویندهنمی تونی بری

بیژن جوینده نمی تونی بری

بیژن جویندهدیوونه لعنتی

بیژن جوینده دیوونه لعنتی

بیژن جویندهمن عاشق توام

بیژن جوینده من عاشق توام

بیژن جویندهمگه عشق این نیست

بیژن جوینده مگه عشق این نیست

بیژن جوینده و نعیم روشانچه تلخه

نعیم روشان و بیژن جوینده چه تلخه

بیژن جویندهدیره

بیژن جوینده دیره