تصویر هنرمند موجود نیست

اکتاو

19

آهنگ های اکتاو

اکتاوبهتره نبینیم همو

دانلود آهنگ بهتره نبینیم همو از اکتاو

اکتاوخونه نریم

اکتاو خونه نریم

اکتاوکل شهر

اکتاو کل شهر

اکتاو و علی اردواناکسمه

علی اردوان و اکتاو اکسمه

اکتاوبهتره نبینیم همو

اکتاو بهتره نبینیم همو

اکتاودور از این زمین

اکتاو دور از این زمین

اکتاوستاره مربع

اکتاو ستاره مربع

اکتاوکی مث من

اکتاو کی مث من

اکتاوساره

اکتاو ساره

اکتاودلم تنگ شده برات

اكتاو دلم تنگ شده برات

اکتاووحشی نیست

اکتاو وحشی نیست

اکتاودست ما نیست

اکتاو دست ما نیست

اکتاوبه این چیزا نیست

اکتاو به این چیزا نیست

اکتاوفراموش میشی

اکتاو فراموش میشی

اکتاوپول ددی

اکتاو پول ددی

اکتاوازصمیم قلب

اکتاو ازصمیم قلب

اکتاوتابستونمه

اکتاو تابستونمه

اکتاوجی تی ای

اکتاو جی تی ای

امیر خلوت و اکتاومثل قبل

اکتاو و امیر خلوت مثل قبل