تصویر هنرمند موجود نیست

امیر کلهر

7

آهنگ های امیر کلهر

امیر کلهررز صورتی

امیر کلهر رز صورتی

امیر کلهر و بهزاد پکس و فراز شهبازیبریز دلار

امیر کلهر و بهزاد پکس بریز دلار

امیر کلهر و بهزاد پکسدیوونه کیه

بهزاد پکس و امیر کلهر دیوونه کیه

امیر کلهر و بهزاد پکسببر

بهزاد پکس ببر

امیر کلهر و بهزاد پکسپاپیون

بهزاد پکس و امیر کلهر پاپیون

امیر کلهر و رضا طاها و علی باباتبریک

علی بابا و امیر کلهر و رضا طاها تبریک

احمد سلو و امیر کلهرهنوزم دوست دارم

احمد سلو و امیر کلهر هنوزم دوست دارم