تصویر هنرمند موجود نیست

امیر مولایی

2

آهنگ های امیر مولایی

امیر مولایی و مریم حیدر زادهخواب

امیر مولایی خواب

امیر مولایی و بابک غریبی و بابک فخاریان و حامد پهلان و سعید تاجیک و سعید ساشا و سعید پیر صالح و علیرضا روزگار و محسن فرحی و کوروش صنعتیبوی عید

آهنگ گروهی بوی عید