تصویر هنرمند موجود نیست

امیر عظیمی

75
1

آلبومهای امیر عظیمی

امیر عظیمیسنگ

امیر عظیمی سنگ

آهنگ های امیر عظیمی

امیر عظیمیدلم تنگه

امیر عظیمی دلم تنگه

امیر عظیمیگل

امیر عظیمی گل

امیر عظیمینرو نرو سکوت تو میشکنه قلب منو

دانلود آهنگ نرو نرو سکوت تو میشکنه قلب منو از امیر عظیمی

امیر عظیمیمن با همه بدم جز تو (ریمیکس علیار)

امیر عظیمی من با همه بدم جز تو (ریمیکس علیار)

امیر عظیمیمن با همه بدم جز تو

امیر عظیمیحیف من حیف تو

امیر عظیمی حیف من حیف تو

امیر عظیمیقرن جدید

امیر عظیمی قرن جدید

امیر عظیمی و میلاد درخشانیمرو مرو مرو

میلاد درخشانی و امیر عظیمی مرو مرو مرو

امیر عظیمیقفس

امیر عظیمی قفس

امیر عظیمیصحنه زنی

امیر عظیمی صحنه زنی

امیر عظیمیزیباترین پاییز

Amir Azimi Zibatarin Paeiz 150x150 - دانلود آهنگ من بغض میبینم فقط از لا به لای خنده هات از امیر عظیمی

امیر عظیمیزیباترین پاییز

امیر عظیمی زیباترین پاییز

امیر عظیمیمجنون

امیر عظیمی مجنون

امیر عظیمی تسخیر

amir azimi taskhir 2020 12 18 20 57 11 150x150 - دانلود آهنگ تسخیر از امیر عظیمی

امیر عظیمیتسخیر

امیر عظیمی تسخیر

امیر عظیمی فال خوش

Amir Azimi Faale Khosh 150x150 - دانلود آهنگ فال خوش از امیر عظیمی

امیر عظیمیعشق بی احساس

امیر عظیمی عشق بی احساس

امیر عظیمیگل سرخ

امیر عظیمی گل سرخ

امیر عظیمییار تویی

امیر عظیمی یار تویی

امیر عظیمیدلبستگی

امیر عظیمی دلبستگی

امیر عظیمیخبر داری

امیر عظیمی خبر داری

امیر عظیمیروبرومی

امیر عظیمی روبرومی

امیر عظیمیاسب وحشی

امیر عظیمی اسب وحشی

امیر عظیمیماه بانو

امیر عظیمی ماه بانو

امیر عظیمیمجمع الناز

امیر عظیمی مجمع الناز

امیر عظیمیخورشید

امیر عظیمی خورشید

امیر عظیمیهیچ

امیر عظیمی هیچ

امیر عظیمیعاشقانه

امیر عظیمی دلبستگی

امیر عظیمیروزگار بدیه

امیر عظیمی روزگار بدیه

امیر عظیمیلبخند بزن

امیر عظیمی لبخند بزن

امیر عظیمیماهی قرمز

امیر عظیمی ماهی قرمز

امیر عظیمینیم دیگر

امیر عظیمی نیم دیگر

امیر عظیمیزمستون

امیر عظیمی زمستون

امیر عظیمی و میلاد باباییقصه

امیر عظیمی و میلاد بابایی قصه

امیر عظیمیلالايى

امیر عظیمی لالایى

امیر عظیمیحکم آخر

امیر عظیمی حکم آخر

امیر عظیمیسیب هوس

امیر عظیمی سیب هوس

امیر عظیمیفیلم سیگار خواب

امیر عظیمی فیلم سیگار خواب

امیر عظیمیمرموز

امیر عظیمی مرموز

امیر عظیمیسمت تو

امیر عظیمی سمت تو

امیر عظیمیروباه

امیر عظیمی روباه

امیر عظیمیهوای تو

امیر عظیمی هوای تو

امیر عظیمیآدمیت

fd6774735b5f614

اشکان خطیبی و امیر عظیمیزندگی من

امیر عظیمی و اشکان خطیبی زندگی من

امیر عظیمیدیوانگی

دیوانگی

امیر عظیمیرفتی

امیر عظیمی رفتی

امیر عظیمیبی تفاوت

امیر عظیمی بی تفاوت

امیر عظیمیهوای تازه (ورژن جدید)

امیر عظیمی هوای تازه (ورژن جدید)

امیر عظیمیشهید زنده

امیر عظیمی شهید زنده

امیر عظیمیبانو

امیر عظیمی بانو

امیر عظیمیزیر نیم کاسه

امیر عظیمی زیر نیم کاسه

امیر عظیمیسیاهی

امیر عظیمی سیاهی

امیر عظیمیدو راهی

امیر عظیمی دو راهی

امیر عظیمیخوش آمدی

امیر عظیمی خوش آمدی

امیر عظیمیپوتین

امیر عظیمی پوتین

امیر عظیمیدامن ساتن

امیر عظیمی دامن ساتن

امیر عظیمیآرومه آرومم

امیر عظیمی آرومه آرومم

امیر عظیمیبی میلی

امیر عظیمی بی میلی

امیر عظیمیدیونه

امیر عظیمی دیونه

امیر عظیمیپدر

امیر عظیمی پدر

امیر عظیمیبی تو

امیر عظیمی بی تو

امیر عظیمیهوای تازه

امیر عظیمی هوای تازه

امیر عظیمینفرین

امیر عظیمی نفرین

امیر عظیمیپلنگ زخمی

امیر عظیمی پلنگ زخمی

امیر عظیمیخاکستر

امیر عظیمی خاکستر

امیر عظیمیحالم خوبه

امیر عظیمی حالم خوبه

ابیرام و امیر عظیمیمثل قديم

ابیرام و امیر عظیمی مثل قدیم

امیر عظیمیآفتاب پرست

امیر عظیمی آفتاب پرست

امیر عظیمیمیمیرم

امیر عظیمی میمیرم

امیر عظیمی و جاوید حجاریمهتاب

امیر عظیمی و جاوید حجاری مهتاب

امیر عظیمیآخرین ترانه

امیر عظیمی آخرین ترانه

امیر عظیمیشب آخر

امیر عظیمی شب آخر

امیر عظیمیدروغ عاشقانه

امیر عظیمی دروغ عاشقانه

ابیرام و امیر عظیمیچرا

ابیرام و امیر عظیمی چرا

ابیرام و امیر عظیمیخدا به همرات

ابیرام و امیر عظیمی خدا به همرات