تصویر هنرمند موجود نیست

امیر سون استار

3

آهنگ های امیر سون استار

امیر سون استارمن دلی ام

بهنام و امیر سون استار من دلی ام

امیر سون استارسنه من نینمیشم‌ یار

امیر سون استار سنه من نینمیشم‌ یار

امیر سون استار و مهدی بابازادهگوزلیم

مهدی بابازاده و امیر سون استار گوزلیم