تصویر هنرمند موجود نیست

امیرحسین نوشالی

34

آهنگ های امیرحسین نوشالی

امیرحسین نوشالیهی تو

امیرحسین نوشالی هی تو

امیرحسین نوشالیدلتنگ میشم

امیرحسین نوشالی دلتنگ میشم

امیرحسین نوشالیمن عاشقم یا تو

امیرحسین نوشالی من عاشقم یا تو

امیرحسین نوشالیالا تی تی

امیرحسین نوشالی الا تی تی

امیرحسین نوشالیخفقان

امیرحسین نوشالی خفقان

امیرحسین نوشالیمگه چی داشت

امیرحسین نوشالی مگه چی داشت

امیرحسین نوشالیریحانه

امیرحسین نوشالی ریحانه

امیرحسین نوشالیهم خانه

امیرحسین نوشالی هم خانه

امیرحسین نوشالیعشقم باش

امیرحسین نوشالی عشقم باش

امیرحسین نوشالیشهریور

امیرحسین نوشالی شهریور

امیرحسین نوشالیفرشته سلامتی

امیرحسین نوشالی فرشته سلامتی

امیرحسین نوشالیخلیج عشق

امیرحسین نوشالی خلیج عشق

امیرحسین نوشالیرنگ موهات

امیرحسین نوشالی رنگ موهات

امیرحسین نوشالیتو ایرانی

امیرحسین نوشالی تو ایرانی

امیرحسین نوشالیآهای دیوونه

امیرحسین نوشالیلعنتی

امیرحسین نوشالی لعنتی

امیرحسین نوشالیعاشقانه

امیر حسین نوشالی

امیرحسین نوشالیعقده ای

امیرحسین نوشالی عقده ای

امیرحسین نوشالیتورو دارم

امیرحسین نوشالی تورو دارم

امیرحسین نوشالیمن کجا باید برم

امیرحسین نوشالی من کجا باید برم

امیرحسین نوشالیتا ابد عاشقتم

امیرحسین نوشالی تا ابد عاشقتم

امیرحسین نوشالیمثل روزای کودکی

امیر حسین نوشالی مثل روزای کودکی

امیرحسین نوشالیعطر گل یاسی تو

امیر حسین نوشالی عطر گل یاسی تو

امیرحسین نوشالیحساسیت

امیر حسین نوشالی حساسیت

امیرحسین نوشالیبهار

امیر حسین نوشالی بهار

امیرحسین نوشالیفقط خدا

امیرحسین نوشالی فقط خدا

امیرحسین نوشالیدلم میگیره

امیر حسین نوشالی دلم گرفته

امیرحسین نوشالیکنار تو

امیر حسین نوشالی کنار تو

امیرحسین نوشالیتی جانا قربان بشم

امیر حسین نوشالی تی جانا قربان بشم

امیرحسین نوشالیلعنت به خاطراتت

امیر حسین نوشالی لعنت به خاطراتت

امیرحسین نوشالیصبح تازه

امیر حسین نوشالی صبح تازه

امیرحسین نوشالیهوات خوبه

امیر حسین نوشالی هوات خوبه

امیرحسین نوشالی و سعید عرببستگی داره به تو

Amir Hossein Noshali – Bastegi Dare Be To (Ft Saeed Arab) ahaang

امیرحسین نوشالی و رضا صادقیبگو که باهامی

رضا صادقی و امیر حسین نوشالی بگو که باهامی