تصویر هنرمند موجود نیست

افشین بخشیان

5

آهنگ های افشین بخشیان

افشین بخشیانگل وه غمت اسیرم

آهنگ لری گل وه غمت اسیرم کردی تو کور و پیرم از افشین بخشیان

افشین بخشیانروزل عاشقی

افشین بخشیان روزل عاشقی

افشین بخشیانحسین سالار زینب

افشین بخشیان حسین سالار زینب

افشین بخشیانآقامون دلبره

افشین بخشیان آقامون دلبره

افشین بخشیانعاشق بی ادعا

افشین بخشیان عاشق بی ادعا