تصویر هنرمند موجود نیست

اد شیران

10

آهنگ های اد شیران

اد شیرانبلند بلند فکر ميکنم

اد شیران بلند بلند فکر ميکنم

اد شیران و کاردی بی و کامیلا کابیوبا من به جنوب مرز بیا

اد شیران با من به جنوب مرز بیا

اد شیرانپرفکت

اد شیران پرفکت

اد شیران و استورمزیمرا به لندن برگردان

اد شیران Take Me Back To London

اد شیرانشیپ اف یو

اد شیران شیپ اف یو

اد شیران و جاستین بیبربرام مهم نیست

اد شیران I Don’t Care

اد شیرانپرفکت دوئت

اد شیران Perfect Duet

آندریا بوچلی و اد شیرانسمفونی پرفکت

آندریا بوچلی Perfect Symphony

اد شیراندختر گالوی

اد شیران Galway Girl

اد شیرانعکس (فیلم من پیش از تو)

اد شیران Photograph