تصویر هنرمند موجود نیست

اد شیران

14

آهنگ های اد شیران

اد شیران و التون جانMerry Christmas

اد شیران, التون جان Merry Christmas

اد شیرانShivers

اد شیران Shivers

اد شیرانVisiting Hours

اد شیران Visiting Hours

اد شیرانBad Habits

اد شیران Bad Habits

اد شیرانبلند بلند فکر ميکنم

اد شیران بلند بلند فکر ميکنم

اد شیران و کاردی بی و کامیلا کابیوبا من به جنوب مرز بیا

اد شیران با من به جنوب مرز بیا

اد شیرانپرفکت

اد شیران پرفکت

اد شیران و استورمزیمرا به لندن برگردان

اد شیران Take Me Back To London

اد شیرانشیپ اف یو

اد شیران شیپ اف یو

اد شیران و جاستین بیبربرام مهم نیست

اد شیران I Don’t Care

اد شیرانپرفکت دوئت

اد شیران Perfect Duet

آندریا بوچلی و اد شیرانسمفونی پرفکت

آندریا بوچلی Perfect Symphony

اد شیراندختر گالوی

اد شیران Galway Girl

اد شیرانعکس (فیلم من پیش از تو)

اد شیران Photograph