تصویر هنرمند موجود نیست

احمد ظاهر

32

آهنگ های احمد ظاهر

احمد ظاهرزندگی چیست

107338398 ahmadzahir 73 150x150 - دانلود آهنگ افغانی زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن از احمد ظاهر

احمد ظاهراگر آواره و مستم

احمد ظاهر اگر آواره و مستم

احمد ظاهرغوغا کنم

احمد ظاهر غوغا کنم

احمد ظاهرسوز دل

احمد ظاهر سوز دل

احمد ظاهرفراق تو

احمد ظاهر فراق تو

احمد ظاهرگل سنگم

احمد ظاهر گل سنگم

احمد ظاهردور از تو

احمد ظاهر دور از تو

احمد ظاهركاش بودم لاله

احمد ظاهر كاش بودم لاله

احمد ظاهرخدا بود يارت

احمد ظاهر خدا بود يارت

احمد ظاهرگل من

احمد ظاهر گل من

احمد ظاهرلیلی

احمد ظاهر لیلی

احمد ظاهرمیهن ای میهن

احمد ظاهر میهن ای میهن

احمد ظاهرقدح را سر کنید

احمد ظاهر قدح را سر کنید

احمد ظاهربازی تو کردی با سرنوشتم

احمد ظاهر بازی تو کردی با سرنوشتم

احمد ظاهربگذار بگیریم

احمد ظاهر بگذار بگیریم

احمد ظاهرمادر

احمد ظاهر مادر

احمد ظاهربت نازنینم

احمد ظاهر بت نازنینم

احمد ظاهرچشم سیاه داری قربانت شوم من

احمد ظاهر چشم سیاه داری قربانت شوم من

احمد ظاهرچه بیهوده چه ساده

احمد ظاهر چه بیهوده چه ساده

احمد ظاهردر کنج دلم

احمد ظاهر در کنج دلم

احمد ظاهردوستت دارم همیشه

احمد ظاهر دوستت دارم همیشه

احمد ظاهرامشب با قصه دل من گوش میکنی

احمد ظاهر امشب با قصه دل من گوش میکنی

احمد ظاهراگر ای آسمان

احمد ظاهر اگر ای آسمان

احمد ظاهراگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند

احمد ظاهر اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند

احمد ظاهراگر تو یارک من باشی

احمد ظاهر اگر تو یارک من باشی

احمد ظاهرآخر ای دریا

احمد ظاهر آخر ای دریا

احمد ظاهراولین عشقم تو بودی

احمد ظاهر اولین عشقم تو بودی

احمد ظاهرای بی خبر از درد من

احمد ظاهر ای بی خبر از درد من

احمد ظاهرای جان من اسیرت

احمد ظاهر ای جان من اسیرت

احمد ظاهرای ساربان آهسته ران

احمد ظاهر ای ساربان آهسته ران

احمد ظاهراز تو دورم

احمد ظاهر از تو دورم

احمد ظاهربخدا تنگ است دلم

احمد ظاهر بخدا تنگ است دلم