تصویر هنرمند موجود نیست

احسان وزیری

5

آهنگ های احسان وزیری

احسان وزیری و امین یاریتو که رفتی

امین یاری و احسان وزیری تو که رفتی

احسان وزیری و ژوبین و ژوبین باندپاییز بی مهر

ژوبین باند پاییز بی مهر

احسان وزیریفقط چند دقیقه

احسان وزیری فقط چند دقیقه

احسان وزیریبد عادتم کردی

احسان وزیری بد عادتم کردی

احسان وزیریزمستون

احسان وزیری زمستون