تصویر هنرمند موجود نیست

ابی عالی

8

آهنگ های ابی عالی

ابی عالیمحبوب من

Ebi Aali Songs 150x150 - دانلود آهنگ مازندرانی محبوب من از تو هزاران گله دارمه ابی عالی

ابی عالیای جان ساقی

Ebi Aali Remixi Jadid 150x150 - دانلود آهنگ ای جان ساقی پیک ره پر هاکن [مست و خرابمه می جا سر هاکن] ابی عالی

ابی عالیدرد عاشقی

ابی عالی درد عاشقی

ابی عالیسردار دشت کربلا

ابی عالی سردار دشت کربلا

ابی عالیبیخیال

ابی عالی بیخیال

ابی عالیچلچلا ۲

ابی عالی چلچلا ۲

ابی عالیآشوب

ابی عالی آشوب

ابی عالیناله

ابی عالی ناله