تصویر هنرمند موجود نیست

آلیسیا کارا

2

آهنگ های آلیسیا کارا

آلیسیا کارامن انتخاب می کنم

آلیسیا کارا I Choose

آلیسیا کارازخم هایی به زیبایی تو

آلیسیا کارا Scars To Your Beautiful