تصویر موجود نیست

شاهین متولی

34

آهنگهای شاهین متولی

مجید اصلاح پذیرروزهای خسته

مجید اصلاح پذیر روزهای خسته

علیرضا خوشرودلی دلی

علیرضا خوشرو دلی دلی

هونیاکتیکه تیکه

هونیاک تیکه تیکه

فاتح نورایییه نمه بارون

فاتح نورایی یه نمه بارون

حامد پاشاچرا نمیشه

حامد پاشا چرا نمیشه

محسن نصریغرور یعنی

محسن نصری غرور یعنی

میلاد آکبرنیاخود آزاری

میلاد آکبرنیا خود آزاری

یاسر اکبریبعد تو

یاسر اکبری بعد تو

شاهین متولیاز این که بدجوری

شاهین متولی از این که بدجوری

هونیاکمرسی که هستی

هونیاک مرسی که هستی

حسین استیریدلم گیره

حسین استیری دلم گیره

امیرحسین حسینیبعد تو حسی ندارم

امیرحسین حسینی بعد تو حسی ندارم

عمادشیران زاگرس

عماد شیران زاگرس

علی بحرینی و عمادعشق

عماد و علی بحرینی عشق

مجتبی کبیریشیرین و فرهاد

مجتبی کبیری شیرین و فرهاد

عمادلوند

عماد لوند

سید جلال و فاتح نوراییپاییز گریه میکنه

فاتح نورایی پاییز گریه میکنه

فاتح نوراییهنوز من نرفتم

فاتح نورایی هنوز من نرفتم

علیرضا JMمیخوام داد بزنم

علیرضا JM میخوام داد بزنم

مرتضی اشرفیوای از تو

مرتضی اشرفی وای از تو

مرتضی اشرفیتو حق داری

مرتضی اشرفی تو حق داری

عمادآره

عماد آره

فاتح نوراییدیگه تمومه

فاتح نورایی دیگه تمومه

شاهین متولینفس

شاهین متولی نفس

شاهین متولیکنار تو

شاهین متولی کنار تو

هونیاکچشای خمارت

هونیاک چشای خمارت

هونیاکبارون

هونیاک بارون

هونیاکآرامش

هونیاک آرامش

هونیاکدیونه

هونیاک دیونه

هونیاکحس عجیب

هونیاک حس عجیب

هونیاکچه آسون

هونیاک چه آسون

هونیاککنارم باش

هونیاک کنارم باش

خشایار لزومینفس

خشایار لزومی نفس

محمدرضا هدایتی و پژمان جمشیدیآخرین ستاره

محمدرضا هدایتی و پژمان جمشیدی آخرین ستاره