تصویر موجود نیست

نوید اقبالی

6

آهنگهای نوید اقبالی

روح الله ذبیحیانقارا گوزلوم

روح الله ذبیحیان بنام قارا گوزلوم

عطا شاهمرادیگل یاریم اول

عطا شاهمرادی گل یاریم اول

ایمان زمانآذربایجان

ایمان زمان آذربایجان

جلال فرجیانکاش

جلال فرجیان کاش

مهدی مصطفویآی پاراسی

مهدی مصطفوی آی پاراسی

عطا شاهمرادییاشا تراکتور

عطا شاهمرادی یاشا تراکتور